Скъпи читатели на Алманах на българската мода 2008,

Зорка ПървановаИзлезе от печат осмото поредно издание на Алманах на българската мода – факт, сам по себе си значим и показателен поне за две неща. Първо, че българската мода придоби самочувствие от нов тип през последните години. Второ, че в социално, естетическо, културно и чисто човешко отношение, стилът на обличане се утвърждава като основна ценност и важен фактор на общуването във всекидневието и на успешната професионална  реализация.
Професор Любомир Стойков и неговият екип са се постарали чрез Алманах на българската мода 2008 да откроят и популяризират постиженията на хиляди специалисти и изпълнители, ангажирани в сферата на облеклото и текстила, козметиката и парфюмерията, стоките за дома и като цяло – за начина на живот. Убедена съм, че трябва да се поощрят усилията на създателите на алманаха да подкрепят и стимулират изявите на новото поколение дизайнери – студенти или пък току-що завършили академии, колежи и училища за мода и моден дизайн у нас и в чужбина. Обнадеждаващ е фактът, че все повече талантливи и млади стилисти, учили занаята в престижни учебни заведения в Лондон, Париж, Милано, Виена, Ню Йорк и др. се връщат в България и работят за нашата страна. Макар и в епохата на глобализацията, все пак не трябва да се подценяват корените и произхода на таланта, които са извори и за надеждна идентичност, и за оправдано национално самочувствие. В този смисъл новият алманах правилно поставя още по-категорично акцент върху качествената реализация на младите дизайнери. Заедно с това личат по-високите критерии за качество и елегантност, което е и логично след като вече измина една година от приемането ни за пълноправен член на Европейския съюз.

Всяка година Алманах на българската мода осъществява своята благородна социална и хуманна мисия. Радвам се, че тази полезна традиция продължава и се задълбочава. Средствата, събрани по време на благотворителната премиера ще бъдат полезни за целите на висшето образование, за подпомагането на талантливите студенти на проф. Стойков и за доставянето на мигове на радост и удовлетворение на децата в неравностойно социално положение.

Още веднъж адмирирам светлата и хуманна мисия на новия Алманах, както и възможността, която той – подобно на истинска модна енциклопедия, дава за опознаването както на творчеството на родните дизайнери, така и въобще на модерната българска поведенческа култура, стил на обличане и като цяло – начин на съществуване. На добър час на Алманах на българската мода 2008!

 

София, декември 2007 г.
                                                                           Зорка Първанова

Signature

 

 

Предговор

Съвременната мода: Нови критерии, нови генерации

Състояние и тенденции в българския моден дизайн

Блясъкът на Златната игла

Устремът на новата геерация

1.Любомир Стойков
Фото: Стефан Тамбуев


Copyright © 2008 Lubomir Stoykov

Web design Fashion.bg