Драги читатели,

Ежегодното издаване на Алманах на българската мода с автор и съставител доц. Д-р Любомир Стойков наистина се превърна в много добра традиция.
Благодарение на неговото пето поредно издание 2004 - 2005 година вие може да се докоснете до най-същественото не само в съвременния български моден дизайн, но и като цяло в стила на обличане на днешните българи - все по-модерен и адекватен на европейските и световните критерии за красота, елегантност и практичност.
Като анализира случилото се в нашия моден живот през изминалата година, г-н Стойков и този път остава верен на своя характерен стил -последователен, атрактивен, високопрофесионален. Уверена съм, че ще ви допаднат структурата, композицията и съдържанието на отделните раздели, както и обстоятелството, че те се обогатяват и развиват информационно и естетически.
Специално трябва да бъде откроена задълбочаващата се благотворителна мисия на тази уникална книга. Мога само да адмирирам решението на автора на Алманаха и неговия екип тази година да подпомогнат Националната кампания за борба с рака на гърдата.
Хиляди български жени днес водят борба на живот и смърт с едно от най-разпространените онкологични заболявания. За да спечелят тази битка, за да се върнат усмивките на техните деца и радостта в техните домове, те имат потребност от подкрепата на цялото общество, включително на българските модни дизайнери, централи, агенции, на модните журналисти и издатели.
Най-топло желая на Алманах на българската мода 2004-2005 радушен прием, много читатели и най-високо признание у нас и зад граница!

На добър час!

 

 


София, ноември 2004 г. Зорка Първанова

 

 

1. Предговор
2. Българският моден дизайн през 2004-та година
3. Новото поколение
4, Премиерата на алманах 2003-2004
5. Задграничните успехи
6, Златна игла 2003
7. Как колегите журналисти оценяват изминалата модна 2004 година?


Copyright © 2005 Lubomir Stoykov

Web design Fashion.bg